Kręgowce roślinożerne mają wprawdzie odporność na różne tru­cizny zawarte w roślinach, lecz jest to zdolność zwykle ograniczona. Zwierzęta te raczej starają się o zjadanie wielu rozmaitych gatunków roślin, gdyż w ten sposób nie dopuszczają do wysokiego stężenia żad­nego z jadów. Ssaki roślinożerne są też zwykle wybredne, niechętnie jedzą gatunki o nieznanym smaku, a doświadczywszy na sobie skut­ków lekkiego zatrucia łatwo kojarzą chorobę ze smakiem i zapachem spożytej rośliny i potem niechętnie ją pożerają. Jednym z bardzo nielicznych wąskich specjalistów jest wspomniana już koala, jadająca wyłącznie liście eukaliptusów, przesycone ostrymi olejkami. Ale i koala wymaga do pełnego zdrowia liści paru gatunków. Żaden z gatunków eukaliptusa nie jest w stanie sam dostatecznie jej wykarmić.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…