Rozwój torbacza jest więc bardzo odmienny od rozwoju łożyskowca, ale jednak chyba równie sprawny i efektywny. Poród dużego noworodka łożys­kowca bywa niebezpieczny, a młody osobnik musi się raptownie przy­stosować do zupełnie innych warunków, odbiegających od warunków, jakie panowały w łonie matki. Torbacze nie posiadają kloaki, różniąc się pod tym względem od stekowców. Jelito otwiera się na zewnątrz odbytem, oddzielonym od dróg moczowych i płciowych. Interesującą różnicą dzielącą torbacze od łożyskowców jest posiadanie przez samice dwu, a u niektórych gatunków nawet trzech pochew. Parzystość pochew to konsekwencja parzystości jajowodów i bilateralnej symetrii ciała kręgowca. Wspomniano już o parzystym prąciu występującym u jaszczurek i węży. Trzecia pochwa torbacza jest tworzącą się późno drogą poro­dową.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…