Długotrwała ciążia stanowi oczywiście ochronę młodego organizmu przed niebezpieczeństwami otoczenia, trudno jednak byłoby stanowczo orzec jej wyższość nad rozwojem torbaczy. Tymczasem łożyskowce wyraźnie dominują nad pozostałymi ssakami. Świadczy o tym fakt, że wśród zwierząt współczesnych systematycy wymieniają trzy rodzaje stekowców, 127 rodzajów torbaczy i ponad 2000 rodzajów ssaków łożyskowych. Jak już wspomniano poprzednio, przyjmuje się, że wyż­szość łożyskowców nie wynika z ich sposobu rozrodu, lecz opiera się przede wszystkim na wyższym poziomie organizacji mózgu. Omawia­jąc niektóre rzędy będziemy mieli okazję do zwrócenia uwagi na nie­które okoliczności sprzyjające ewolucji systemu nerwowego.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…