Monarcha ma tyleż obowiązków wobec ciała społecznego, ile ciało społeczne ma wobec niego. Społeczeństwo opiera się na ich współdziałaniu. W Chinach władca to jang, lud — jin. Stosunek ich jest więc komplementarny. Niemniej jednak prestiż jednego człowieka czy przywilej mniej­szości równoważy całą rzeszę i jej wpływ. Między królem a całością zorganizowanego ludu, jak mię­dzy fratriami, występuje wzajemny szacunek, sta­nowiący świadectwo sojuszu, poszanowania, wdzięczności, jakie czuć powinny dla siebie na­wzajem dwa pierwiastki równe sobie godnością i nie mogące się bez siebie obejść.

Dodaj komentarz
You May Also Like