Wobec tego lepiej przyjąć do wiadomości nowy fakt, jakim jest władza osobowa, nie starając się wywieść jej ze stanu uprzedniego. Oczywiście, warto zapamiętać, że te same obrzędy (budowa wielkiego domu, wznoszenie słupów pogrzebowych, inicjacja młodych mężczyzn itp.), w których u Tlingitów przejawia się solidarność i równowaga między fratriami, u Kwakiutlów na przykład są okazją do manifestowania wyższości przez poka­zową hojność, na którą niepodobna odpowiedzieć tym samym. Żadne zmiany nie zaszły w rytuale, lecz totemy klanów stały się herbami przywód­ców, osobistymi emblematami wodzów, którzy je dziedziczą lub sporządzają, tracą lub wygrywają, gromadząc w ten sposób wokół własnych osób mistyczne moce oraz powagę wiążącą się z ich po­siadaniem.

 

Dodaj komentarz
You May Also Like