Ostre działanie selekcji szybko przebudowało cały organizm. Tak powstały zwierzęta istotnie różne od swych przodków. Otwarły się przed nimi nowe mo­żliwości ewolucyjne. Konkurencja, na jaką natrafili przodkowie pin­gwinów, gdy rozpoczynali życie w morzu, i przodkowie strusi zasie­dlający stepy, była dla nich niegroźna, gdyż ewentualni rywale mieli inną budowę, żyli zupełnie odmiennie, a — jak wiemy — najostrzejsza walka o byt zachodzi między formami bardzo podobnymi jedzą­cymi ten sam pokarm, mającymi tych samych wrogów, gromadzących się w tych samych miejscach. Ptaki wodne bardzo się różnią od pozos­tałych wodnych kręgowców — to wystarcza do pojawienia się nowych kierunków adaptacyjnych.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…