Ptaki i ssaki mają wysoką przemianę materii, a więc są niewytrzymałe na głód, muszą stale zdobywać duże ilości pokarmu. Dla drapież­ników oznacza to konieczność sprawnego polowania, dla roślinożer- ców odszukanie pokarmu jest wprawdzie łatwe, ale stałe pasienie się naraża roślinożercę na ataki drapieżników, przed którymi trzeba się chronić doskonałością zmysłów i reakcji układu nerwowego. Można zato przypuszczać, że zasadniczy schemat zachowania kręgowca, wy­kształcony jeszcze u ryb, nie wymagał zasadniczych zmian u płazów i gadów, a więc dobór nie mógł go rozbudowywać. Wprowadził wpraw­dzie różne modyfikacje, konieczne wobec rozmaitości środowisk życia, nie zdołał jednak wymusić istotnego skoku jakościowego, który zaini­cjował dopiero wzrost metabolizmu przez wytworzenie sieci sprzężeń zwrotnych dodatnich.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…