Pod niektórymi względami, np. typem uzębienia, nietoperze są bliskie owadożernym. Jednocześnie zaś odbiegają bardzo od wszystkich po­zostałych ssaków wieloma cechami budowy. Nietoperze pojawiły się prawdopodobnie bardzo dawno, gdyż występowały już w eocenie, jednakże ich historia jest słabo znana, ponieważ ich drobny szkielet rzadko ulegał fossylizacji.Rząd ten liczy około tysiąc gatunków, jest więc drugim pod wzglę*
dem liczebności rzędem ssaków. Pierwszym są gryzonie. Nietoperze dzielą się na dwa podrzędy. Pierwszy z nich, nazwany Megachiroptera, ma cechy pierwotniejsze, należą tu gatunki duże, których ciężar do­chodzi do 1 kg, odżywiające się owocami. Zwierzęta te latają także w dzień, posługują się w orientacji wzrokiem lub prymitywną echo­lokacją.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…