Nauczyciele muszą zdobyć bardzo rzetelne wykształcenie, aby móc całkowicie samodzielnie rozpocząć nauczanie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach a potem liceach. Wykładowcy akademiccy zatrudnieni na wyższych uczelniach to już jednak całkiem inny kawałek pracy, dlatego jedni nauczyciele od drugich bardzo często mocno się różnią i nawet w tym teoretycznie działającym w jednym imieniu społeczeństwie belfrów zdarzają się wzajemne oskarżenia i wewnętrzne konflikty. Niektórzy tak samo jak i w innych zawodach czują się po prostu znacznie lepsi od swoich kolegów po fachu z innej szkoły czy innego miasta. Dodatkowo zupełnie naturalne jest, że w różnych miastach i różnych szkołach nauczyciele tego samego przedmiotu i z taką samą średnią czasu spędzonego na nauczaniu zarabiają skrajnie różne pieniądze. To z kolei budzi przekonanie u większości z ich, że system edukacyjny, w którym biorą udział, powinien być niezwłocznie naprawiony a te zbyt duże nierówności płacowe powinny zniknąć.

Dodaj komentarz
You May Also Like