Obecność trzech kostek słuchowych pozwoliła na udoskonalenie recepcji dźwięków. Spośród kręgowców ssaki mają zapewne słuch najlepiej rozwinięty. Słyszą dźwięki o małej intensywności, zarówno bardzo niskie, jak i bardzo wysokie, potrafią subtelnie odróżniać bar­wę dźwięku i kierunek, z którego on dobiega. Niektóre ssaki orien­tują się w otoczeniu prawie wyłącznie za pomocą słuchu. W tej sub­telności słuchu gra zapewne dużą rolę fakt, że do kostek słuchowych ssaków przytwierdzone są delikatne mięśnie, zdolne do nadawania rozmaitej sztywności bębenkowi i stawom łączącym te kostki, a przez to „strojące” bębenek i ucho środkowe w różny sposób, zależnie od nadsłuchiwanych dźwięków.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…