Dzięki takiej metodzie orientacji nie­toperz w locie omija druty przewyższające pewną minimalną grubość, potrafi odszukać otwór dziupli drzewa wśród konarów i liści, ale może się zderzyć z kłębem waty, która nie odbija dźwięków, lecz je pochłania. Dlatego też nietoperz, który w pogoni za owadami wpadł przez okno do pokoju z trudnością odnajduje drogę powrotną. Chaos echa od­bijanego przez ściany, sufit, podłogę i meble utrudnia mu bardzo orien­tację. Istnieją co najmniej dwa odrębne typy echolokacji. U podkowcow zaklejenie jednego ucha niewiele przeszkadza zwierzęciu. Pozostałe nietoperze tracą możliwość echolokacji, jeśli jedno ich ucho jest wy­łączone. Mięśnie piersiowe nietoperzy stanowią tylko 10 do 12% ciężaru ciała, podczas gdy u ptaków stosunek ten wynosi około 20%.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

CO OPRÓCZ DYDELFÓW?

Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…