Małpy współczesne i kopalne dzielą się bardzo wyraźnie na grupę szerokonosych, występujących w tropikach Ameryki, i wąskonosych, żyjących w krajach podzwrotnikowych Starego Świata. Nie znamy form pośrednich. Wiele wspólnych cech obu grup małp powstało za­pewne wskutek konwergencji. Małpy różnią się od małpiatek górną wargą suchą i jednolitą, wię­kszym mózgiem, zwykle większymi rozmiarami ciała, wyraźniejszym skierowaniem oczu ku przodowi. Ta ostatnia cecha wiąże się z oddzie­leniem oczodołu od dołu skroniowego przez blaszkę kostną. Od małp Starego Świata dzieli małpy amerykańskie poza proporcjami nosa, podkreślonymi w nazwie, obecność trzech zębów przedtrzonowych w szczękach i żuchwach oraz występowanie u wielu gatunków chwyt­nego ogona. Wszystkie małpy amerykańskie to gatunki nadrzewne, większość z nich prowadzi dzienny tryb życia. Niektóre gatunki tych małp mają rozmiary szczura, inne średniej wielkości psa.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…