Małpiatki pojawiają się w paleocenie i eocenie Eurazji i Ameryki Północnej. Obecnie lemurowate żyją tylko na Madagaskarze, gdzie przetrwały przypuszczalnie dzięki temu, że brak tam małp i niektórych drapieżnych. Pod ochroną izolacji lemury madagaskarskie rozdzieliły się obficie na gatunki o różnej wielkości i rozmaitych sposobach życia. Największy gatunek, wymarły, osiągał rozmiary człowieka, małe ga­tunki mają rozmiary drobnych gryzoni. Lemury to przeważnie zwie­rzęta nocne, o bardzo dużych oczach. Okolica nosowa czaszki me jest u nich tak zredukowana, jak u wielu innych naczelnych, wskutek czego spiczasta głowa niektórych gatunków przypomina nieco pysk lisa.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…