Nieto­perze latają też wolniej od ptaków, ale są bardziej zwrotne. Zużycie tlenu w locie u ptaków i nietoperzy jest podobne. Do niedawna przyjmowano powszechnie, że zdolność lotu rozwi­nęła się u nietoperzy z lotu ślizgowego. Ostatnio sformułowano inne przypuszczenie. Wiele nietoperzy umie zawisać w powietrzu lotem trzepocącym, do rzadkości zaś należy umiejętność lotu ślizgowego. Lot trzepoczący miałby więc być pierwotniejszy. Wspominałem o hi­potezie, że pierwotną funkcją piór ptasich było chwytanie owadów w powietrzu, żaden jednak ptak nie łowi pokarmu skrzydła­mi. Natomiast nietoperze istotnie wykorzystują swe błony lotne do chwytania owadów.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…