Grupę tę tworzy jeden tylko rodzaj, Cynocephalus, którego ze względu na cechy budowy nie możemy zaliczyć do żadnego z pozostałych rzę­dów ssaków. Jest to zwierzę nadrzewne, roślinożerne, o rozmiarach kota, posiadające błony lotne rozpostarte między kończynami i ogonem, co umożliwia mu lot ślizgowy, i przedłuża zasięg skoków do około 130 m. Latawiec nigdy dobrowolnie nie schodzi na ziemię. Siekacze szczęk górnych są rozsunięte na boki, tak że części przednie tych kości są bezzębne. Natomiast siekacze żuchwy są duże, płaskie, opatrzone 5-11 wyrostkami, tworzącymi razem grzebyczek. Jeden gatunek tego rodzaju żyje na Archipelagu Filipińskim, drugi w dżungli południowo- -wschodniej Azji i na Archipelagu Malajskim.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…