Pas lądu łączący dwa kontynenty amery­kańskie nigdy jednak nie był szeroki i kilkakrotnie przerywał się i wy­nurzał z oceanu. Działał więc jak gęste sito na kolejne inwazje łożys­kowców z północy na południe, gdzie wobec tego istniały warunki umożliwiające egzystencję torbaczy. Jak wskazuje nazwa grupy, za najważniejszą cechę różniącą torbacze od pozostałych ssaków uznano sposób rozwoju. Torbacze są żyworodne, lecz ciąża trwa krótko, najwyżej 38 dni, a kontakt między płodem a ścianą macicy jest stosunkowo luźny. Dobór naturalny popierał dłuższe przetrzymywanie jaj w organizmie matki prowadzące do żyworodności, gdyż wygrzewanie drobnych jaj poza organizmem jest rozwiązaniem znacznie mniej ekonomicznym.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…