Bardzo często, jak to wykazał Davy, okazywanie szacunku stało się środkiem wymuszania szacunku; przelicytowywanie się w hojności podczas pokazowych rozdawnictw dóbr i pożywienia ostatecznie „uczyniło ze świadczonej usługi narzędzie utwierdzania własnego prestiżu”. Poczynania takie ostatecznie przesądziły o wyż­szości danego klanu w obrębie plemienia, danej jednostki w obrębie klanu: potrzebny jest przy­wódca gromadzący bogactwa i przewodniczący uroczystościom; w czasie uroczystości — wzgardli­wie i interesownie — darzy się owymi bogactwa­mi tych wszystkich, których pragnie się w ten sposób zaćmić i podporządkować sobie. W tych sprawach wszelka konstrukcja genetyczna jest krucha, budzi zastrzeżenia, prędzej czy później skazana jest na obalenie.

Dodaj komentarz
You May Also Like