Gatunek naj­większy, kangur olbrzymi (Macropus giganteus), osiąga ciężar dorosłego mężczyzny, całkowita długość stopy tego zwierzęcia może przekroczyć 26 cm. Wśród gatunków o rozmiarach pośrednich są zwierzęta szybko 362 i sprawnie poruszające się wśród gałęzi drzew. Jest rzeczą godną podkreślenia, że wśród torbaczy nie ma ani jed­nego zwierzęcia zbliżonego pokrojem do łożyskowców posiadających kopyta: jeleni, koni czy antylop, mimo że wśród ssaków łożyskowych istnieje wiele grup, które weszły na tę drogę ewolucyjną w sposób od siebie niezależny. W przyrodzie Australii wielkie kangury zajmują podobną niszę ekologiczną, jaką na pozostałych kontynentach opano­wały zwierzęta kopytne. Są to stosunkowo wielkie ssaki roślinożerne, szybkie i płochliwe.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…