Mimo wielkiej rozmaitości wyglądu zewnętrznego ptaki są w swej budowie bardzo jednolite. Na pewno wróbel jest podobniejszy do orła, niż kret do wieloryba. Można sądzić, że podobieństwo ptaków wynika z młodości grupy. Praptak żył w jurze, zaś kopalne ptaki z pokładów kredowych były jeszcze uzębione, można się więc domyślać, że ptaki o budowie współczesnej pojawiły się późno i jeszcze nie zdążyły się zróżnicować. Niedawno dostrzeżono jednak fakty sprzeczne z tym tłumaczeniem. Przeprowadzono badania różnic w budowie białek u krę­gowców, należących do odmiennych gatunków, lecz jeszcze zdolnych do tworzenia mieszańców w warunkach.doświadczalnych. Okazało się, że wśród ssaków gatunki zdolne do tworzenia mieszańców są bioche­micznie prawie identyczne, natomiast wśród płazów bezogonowych ptaków można uzyskać mieszańce między gatunkami różniącymi się wyraźnie budową białka.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…