Do rodziny Peramelidae (jamraje) zalicza się kilka rodzajów mają­cych rozmiary od szczura do królika. Pokrój tych zwierząt przypo­mina nieco przedstawicieli zającowatych: skoczne nogi tylne są dłuższe od przednich, zaś małżowiny uszne są długie i wąskie. Zajęcze ciało kończy się jednak cienkim „szczurzym” ogonem, a wąska i wydłużona gtowa niczym nie przypomina zająca. Pokarm Peramelidae stanowią drobne zwierzęta, głównie owady. Rodzina ta jest więc przy kładem zewnętrznego podobieństwa do jednej z grup łożyskowcow, mimo odmiennego pokarmu i trybu życia. Spośród przedstawicieli obszernej rodziny Phalangendae (pałan- kowate) większość to zwierzęta nadrzewne, odżywiające się liscmi, bardzo powolne.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…