studia co wybrac

Pedagogika to kierunek przeznaczony dla osób, które czują powołanie do pracy z dziećmi i posiadają ku temu predyspozycje. Stanowi ona jedną z najbardziej obszernych dziedzin nauk humanistycznych  skupiona wokół procesów edukacyjnych oraz wychowania dzieci i młodzieży. Podczas studiów wyższych osoby kształcące się w sferze pedagogicznej zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę ogólną. Aby bardziej ukierunkować swoją drogę zawodową potrzebują oni kwalifikacji zorientowanych na jedną z dziedzin, dlatego często po studiach pedagogicznych wybierają tak zwane podyplomówki. 

Studia podyplomowe pedagogiczne w Lublinie – dla kogo? 

Na studia podyplomowe pedagogiczne w Lublinie wybierają się najczęściej osoby, które charakteryzują się dużą cierpliwością, empatią, entuzjazjem, podejściem do dzieci, kontaktowością oraz wysoką odpowiedzialnością. Cechy te są bardzo przydatne w pracy pedagoga, który może szukać zatrudnienia między innymi w:

  • szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • domach pomocy społecznej,
  • placówkach resocjalizacyjnych, 
  • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
  • urzędach pracy,
  • organizacja i stowarzyszeniach charytatywnych 

Jaki kierunek studiów podyplomowych wybrać po pedagogice?

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki umożliwiają podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu ukierunkowania swojej drogi zawodowej. Uczelnie oferujące studia podyplomowe i ośrodki szkoleniowe posiadają rozbudowane oferty studiów pedagogicznych. 

Kwalifikacje dla nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu 

Bardzo często nauczyciele specjalizujący się w nauczaniu jednego przedmiotu chcą poszerzyć zakres swoich kwalifikacji zdobywając uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu. Zwykle dobrze jest wybierać pokrewne kierunki, przykładowo nauczycielowi historii poleca się studia podyplomowe z nauczania języka polskiego. 

Kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych 

Na rynku pracy nie brakuje ofert skierowanych do osób zajmujących się nauczaniem przedmiotów zawodowych. Jeżeli chcesz uczyć w szkołach zawodowych oraz branżowych to warto wybrać studia podyplomowe z zakresu teoretycznego i praktycznego nauczania zawodów. Dzięki temu będziesz mógł uczyć opłacalnych i przyszłościowych zawodów, takich jak technik informatyk czy mechatronik.

Kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej 

Osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami wymagają nauczania specjalnego, dlatego zapotrzebowanie na pedagogów specjalizujących się w terapii oraz edukacji i rehabilitacji uczniów stale rośnie. Jeżeli posiadasz predyspozycje do pracy osobami wymagającymi specjalistycznego podejścia, warto zdecydować się na kierunki związane z pedagogiką specjalną, na przykład logopedia, pedagogika korekcyjna czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Kwalifikacje do pracy w szerszym obszarze pedagogiki 

Nie wszyscy studenci kierunków pedagogicznych zostają nauczycielami, dlatego w ofercie studiów podyplomowych znajdziesz również kierunki ściśle związane z obszarem pedagogiki, a niekoniecznie z nauczaniem. Możesz zostać na przykład doradcą zawodowym, bibliotekarzem czy instruktorem zajęć artystycznych. 

Dodaj komentarz
You May Also Like