Historia zwierząt kręgowych - Strona 2

JEDNOLITE W BUDOWIE

Mimo wielkiej rozmaitości wyglądu zewnętrznego ptaki są w swej budowie bardzo jednolite. Na pewno wróbel jest podobniejszy do orła, niż kret do wieloryba. Można...

TEORIA ZEGARA BIAŁEK

Przyjmując, że różnice w budowie białek są zależne od upływu czasu, zgodnie z hipotezą „zegara białek”, trzeba się zgodzić, że gatunki ssaków są znacznie...

ODDALONE OD CENTRALNEGO KIERUNKU EWOLUCJI

Spośród ptaków współczesnych te grupy, które odbiegły najdalej od centralnego kierunku ewolucyjnego, a więc przystosowały się czy to do życia w stepie (jak strusie),...

WYPROSTOWA POSTAWANA

Mięśnie poruszające skrzydłami są bardzo silne, gdyż pingwiny pływają za ich pomocą, a nie za pomocą nóg, jak inne ptaki wodne. Nogi pingwinów stoją...

CIEKAWE PINGWINY

Można niekiedy przeczytać, że niektóre gatunki pingwinów nigdy w naturze nie wychodzą na ląd. Twierdzenie to jest o tyle prawdziwe, że istotnie niektóre gatunki...

PRZYKŁAD JERZYKA

Jednym z ciekawszych przykładów specjalizacji wśród ptaków jest jerzyk. Warto poświęcić mu nieco uwagi ze względu na szczytową sprawność w opanowaniu powietrza. Jerzyk spędza...

TRUDNE ZADANIA PRZED ORGANIZMEM

Brak pokarmu w okresach niepogody stawia przed organizmem jerzyka trudne zadania. Wiadomo, że ptaki są bardzo niewytrzymałe na głód; jerzyk stanowi w tym względzie...

PIERWOTNY POKARM PTAKÓW

Pierwotny pokarm ptaków to różne drobne zwierzęta. W wiciu grupach pojawiła się zdolność do trawienia pokarmu roślinnego. Wy­łącznie lub prawie wyłącznie roślinożerne gatunki występują...

SPECJALIZACJE PTAKÓW

Specjalizacje opierają się na uzyskaniu szczególnych przystoso­wań. Szpony rybołowa są bardzo ostre i wyjątkowo silnie wygięte, wbijają się łatwo w grzbiet śliskiej ryby; pszczołojad...

SSAKI-CHARAKTERYSTYKA

Przy omawianiu Synapsida wymieniono niektóre cechy tej grupy wskazujące na jej pokrewieństwo ze ssakami: zróżnicowanie zębów i wsunięcie kończyn pod tułów. Cechy te są...

Najnowsze artykuły