Głębokie oddechy są wywołane ruchami mięśni, wiemy zaś, że praca mięśni wytwarza wiele ciepła. Stąd wzmożenie ruchów oddechowych mogłoby być bardzo nieekonomicznym sposo­bem odparowywania wody. Jednak zianie zużywa bardzo niewiele energii, gdyż polega na rytmicznych drganiach własnych klatki pier­siowej wykorzystujących jej sprężystość. Skurcze mięśni są wprawdzie konieczne do wzbudzania dragari, ale ich intensywność jest bardzo niewielka. Gruczoły mleczne są czynne tylko u samic. Nie ma wśród ssaków przypadku analogicznego do gołębi, gdzie również samiec produkuje wydzielinę odżywczą. Zależność potomstwa wyłącznie od matki sprzyja poligamii, toteż u większości ssaków samce zupełnie nie interesują się swymi dziećmi.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…