Wczesne ssaki były endotermiczne, utrzymywały temperaturę ciała powyżej temperatury otoczenia dzięki własnej przemianie materii. Nie miały jednak dobrze wykształconych mechanizmów chłodzących, po­dobnie jak współczesne stekowce. Nie mogły więc być aktywne podczas gorących godzin dziennych, ani też osiągnąć większych rozmiarów, gdyż w ciepłym klimacie mezozoikum groziłoby im przegrzanie. Roz­miary ssaków powiększyły się dopiero wówczas, gdy klimat się ochło­dził, a zwierzęta zdobyły urządzenia zabezpieczające mózg przed prze­grzaniem.Bardzo istotną cechą ssaków są duże rozmiary mózgu. Porównanie rozmiarów mózgów różnych zwierząt nie jest sprawą prostą. Konieczne jest uwzględnianie różnych okoliczności w celu wprowadzenia dodat­kowych współczynników. Nie możemy tutaj wchodzić w szczegóły. Przyjmuje się, że ciężar mózgu gadów nie jest większy od mózgu ryb, natomiast mózgi współczesnych ptaków są przeszło dziesięć razy więk­sze, podobnie jak mózgi ssaków łożyskowych z wyjątkiem naczelnych, które mają mózg jeszcze znacznie większy.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…