Brak kłów i siekaczy, natomiast liczba stale rosnących zębów policzkowych może dochodzić do 25 w jednej szczę­ce — rzecz u ssaków nadzwyczajna. Egzystencja tych zwierząt opiera się przede wszystkim na obecności pancerza, złożonego z tarcz kost­nych pokrytych rogiem, oraz na wielkiej sprawności w zakopywaniu się w ziemi. Pancerniki powstały i rozwinęły się w Ameryce Południo­wej, przeżyły inwazję nowoczesnych łożyskowców, a obecnie posuwają się coraz bardziej na północ na terenie Stanów Zjednoczonych A. P. Jeszcze sto lat temu ich występowanie było ograniczone do południo­wego Teksasu, dziś obejmuje kilka stanów sąsiednich. Blisko spokrewnione z pancernikami były wymarłe glyptodonty, których pancerz był zupełnie sztywny, tak jak pancerz większości żółwi. Ogon niektórych glyptodontów tworzył maczugę, bardzo podobną do maczugi Stegosauria. Zwierzęta te dochodziły do 3 m dłu­gości, musiały ważyć za życia wiele setek kilogramów.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…