Dla dzio­baka, polującego pod wodą z zamkniętymi oczami i uszami, dziób stanowi główny narząd zmysłów. U zarodka dziobaka pojawiają się zawiązki zębów, które są czynne jeszcze u młodych okazów. Są to twory wyraźnie uwstecznione; nie zdołano odszukać bliższych podo­bieństw między zębami dziobaka i zębami którejś z grup ssaków. Przed uzyskaniem dojrzałości zęby wypadają. U kolczatek nawet zarodki nie mają zębów. Twarde płytki rogowe pokrywają szczęki stekowców od strony jamy gębowej, dzięki czemu zwierzęta te mogą miażdżyć pokarm, na który składają się różne zwierzęta bezkręgowe.Dziobak ma palce nóg spięte błonami ułatwiającymi pływanie, łapy przednie są przystosowane do grzebania nor w ziemi, gruby ogon stanowi magazyn tłuszczu. Oczy i zewnętrzne otwory uszne leżą blisko siebie na dnie fałdu skórnego, który u zwierzęcia nurkującego jest zaciśnięty, chroniąc je przed zetknięciem z wodą.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…