U łożyskowców istnieją w móz­gu dwie odrębne sieci naczyniowe — tętnicza i żylna, oddzielone od siebie przestrzennie. Między nimi leży sieć naczyń włosowatych obej­mująca całą korę mózgową. Do mózgu torbaczy wnikają natomiast pary naczyń — tętnica i żyła, biegnące koło siebie i rozgałęziające się dalej na drobniejsze, również równolegle biegnące naczynia. Końcowe sieci naczyń włosowatych poszczególnych terytoriów nie są ze sobą połączone. Na tej podstawie można powiedzieć, że u łożyskowców występuje sieciowe unaczynienie mózgu, zaś u torbaczy końcowe. Typ sieciowy opisano także w mózgu płazów bezogonowych, żółwi, węży, kameleonów itd. Typ końcowy napotkano w mózgu minoga,płazów ogoniastych i beznogich i u wielu jaszczurek. Próbowano dowodzić wyższości typu sieciowego przy pomocy eksperymentów, nie udało się jednak tego przeprowadzić .

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…