Jedną z charakterystycznych cech ssaków jest obecność dużych gruczołów ślinowych, szczególnie dobrze rozwiniętych u form rośli­nożernych. Produkują one enzymy rozkładające węglowodany w śro­dowisku zasadowym. Zmieszany ze śliną i połknięty pokarm dostaje się do żołądka, gdzie panuje odczyn kwaśny. Enzymy śliny nie mogą rozłożyć do końca połkniętych węglowodanów — jakaż więc jest ich rola? Okazało się, że, wywołując wstępną depolimeryzację roztworów skrobi, obniżają one bardzo znacznie ich lepkość, co ma ogromne znaczenie dla mieszania się treści przewodu pokarmowego z sokami trawiennymi. Organizm o wysokiej przemianie materii potrzebuje nie tylko du­żych ilości pokarmu, musi również zapewnić tkankom dobre zaopa­trzenie w tlen i szybkie usuwanie produktów metabolizmu. Do tego potrzebne są bardzo sprawne narządy oddychania i krążenia.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…