Drugi podrząd, zwany Microchiroptera, jest znacznie obszer­niejszy. Większość gatunków to zwierzęta owadożerne, lecz są tu rów­nież formy łowiące w locie drobne ofiary z powierzchni wody, tu na­leżą również słynne wampiry, których wyłącznym pożywieniem jest krew dużych ssaków. Występują one w Ameryce Południowej i mogą być groźne dla człowieka i zwierząt domowych jako przenosiciele chorób zakaźnych. Podstawowym sposobem orientacji u Microchiroptera jest echo­lokacja. Wydają one w locie szybko po sobie następujące piski, leżące w zakresie ultradźwięków, niesłyszalnych dla ucha ludzkiego. Fale dźwiękowe odbijają się od przedmiotów i powracając do ucha nieto­perza informują go o otoczeniu.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…