U drobnych ssaków kości w stawach łokciowych i kolanowych tworzą kąt ostry, u dużych — bardziej rozwarty, wreszcie u bardzo wielkich, np. u słonia lub żyrafy, kości nóg są ułożone prawie w jednej linii, co nadaje koń­czynom postać słupowatą. Łatwo pojąć, że kończyny kolumnowe dźwi­gają ciężar ciała z mniejszym wysiłkiem niż takie, w których człony są zestawione pod ostrymi kątami, utrzymywanymi przez napięcie mięśni i więzadeł. Odcinki nogi ludzkiej, udo i podudzie, są również ułożone prawie w jednej linii. W tym przypadku gra rolę nie tylko stosunkowo znaczny ciężar ciała, ale przede wszystkim wyjątkowa, pionowa postawa.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…