Nie omawialiśmy bliżej złożonej budowy serca i głównych naczyń współczesnych gadów. Porównanie jej z budową ptaków i ssaków wykazuje, że stosunki występujące u ptaków mogły się łatwo rozwinąć w oparciu o budowę serca krokodyli, natomiast serce ssaka jest zasad­niczo różne nie tylko od serca krokodyli i łuskonośnych, ale nawet od serca żółwi. Natrafiamy więc raz jeszcze na cechę anatomiczną odróżniającą ssaki, a zatem także ich przodków, Synapsida, od pozos­tałych gadów. Doniosłość tej cechy jest bardzo znaczna, gdyż dzięki niej możemy przypuszczać, że rozszczepienie się gadów na dwie niezależne linie ewolucyjne nastąpiło już wówczas, gdy oddychanie skórne miało jeszcze zasadnicze znaczenie dla metabolizmu. Rozumowanie wygląda nastę­pująco.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…