Czerwone krwinki ssaków nie zawierają jąder komórkowych ani mitochondriów. Ich metabolizm własny jest wskutek tego niski, zaś ich sprawność jako trasporterów tlenu jest bardzo wysoka. Brak jąder powoduje, że erytrocyty ssaków są bardzo małe, dzięki czemu naczy­nia włosowate mogą być wąskie, lecz ich liczba w narządach jest wy­soka. Ponadto erytrocyt bezjądrowy może pomieścić więcej he­moglobiny niż krwinka jądrzasta, a więc może przenieść więcej tlenu. Pośród pozostałych gromad kręgowców krwinki pozbawione jąder stwierdzono u jednej ryby (Maurolicus miilleri) i u kilku płazów pozba­wionych płuc (np. Batrachoseps attenuatus).Podobnie jak ptaki, ssaki mają serce w pełni podzielone na dwa przedsionki i dwie komory. Zapewnia to zaopatrzenie tkanek w krew w pełni utlenioną. Jest jednak rzeczą ogromnie ważną, że u ptaków zachowuje się prawy łuk aorty, zaś u ssaków pozostaje lewy łuk.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…