Oprócz dydelfów w Ameryce Południowej żyją jeszcze bójniki, Caenolestidae. Są to drobne drapieżniki podobne zewnętrznie do owadożernych. Torbacze australijskie wytworzyły znacznie więcej gatunków niż torbacze amerykańskie, pomimo że, jak dowodzą wyniki badań bio­chemicznych, wszystkie te rozmaite formy są ze sobą blisko spokrew­nione. Opisując torbacze, porównuje się je zwykle z lepiej znanymi kie­runkami ewolucyjnymi łożyskowców. Postępowanie takie najlepiej pod­kreśla zarówno podobieństwa, jak i różnice w ewolucji dwu podgro- mad ssaków. Wśród torbaczy australijskich za pierwotne uznano zwie­rzęta o uzębieniu podobnym do dydelfów, mięsożerne lub wszystkożerne, razem z dydelfami tworzące grupę Polyprotodontia.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…