Można niekiedy przeczytać, że niektóre gatunki pingwinów nigdy w naturze nie wychodzą na ląd. Twierdzenie to jest o tyle prawdziwe, że istotnie niektóre gatunki odbywają rozród na lodzie tworzącym barierę opasującą kontynent Antarktydy. Po okresie rozrodu pingwiny nie opuszczają morza, w którym do­konują długich wędrówek, karmiąc się różnymi zwierzętami morskimi, przede wszystkim spośród bezkręgowców. Poza pingwinami tylko nieliczne ptaki morskie nie umieją latać; większość z nich to gatunki świetnie latające, utrzymujące się w powie­trzu bez zmęczenia przez długie godziny. Ilość pokarmu będącego do dyspozycji tych zwierząt jest ogromna, toteż głównym czynnikiem ograniczającym ich liczebność jest niewielka ilość terenów gniazdowych. Najlepsze warunki do budowy gniazd — a właściwie do składania jaj, gdyż wiele z nich gniazd nie buduje — znajdują ptaki morskie na skalistych wysepkach oceanicznych, gdzie brak wrogów jaj i piskląt, jeśli nie liczyć innych ptaków. Na takich wyspach gromadzą się cza­sem gigantyczne tłumy ptasie, liczące setki tysięcy osobników, a war­stwy pozostawionego nawozu tworzą grube pokłady.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…