uczelnie wyzsze

Łączenie nauki w zdalnej i stacjonarnej to przyszłość edukacji – za utrzymaniem takiego trybu opowiada się 56 proc. Polaków. Szczególnie duże możliwości otwierają się przed uczelniami, które bez ponoszenia wysokich kosztów organizacji mogą zapraszać ekspertów z całego świata. Wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami  organizacji nauki w trybie zdalnym i hybrydowym polski ClickMeeting zaprasza na bezpłatną konferencję „Nauka zdalna i hybrydowa dla uczelni wyższych: technologia, finanse, perspektywy”.

W nadchodzącym roku akademickim większość uczelni planuje powrót do tradycyjnego, stacjonarnego trybu nauki, jednak w obliczu zmieniającej się sytuacji epidemicznej nie jest to stuprocentowo pewne. Niektóre szkoły wyższe już planują prowadzenie części wykładów czy zajęć w trybie hybrydowym. Według raportu polskiej firmy ClickMeeting, dostarczającej rozwiązania webinarowe, za takim rozwiązaniem opowiada się 56 proc. respondentów. Aż 38 proc. uważa, że właśnie hybrydowy tryb nauczania sprawdza się najlepiej.

Stacjonary tryb zajęć

Łączenie zdalnego i stacjonarnego trybu zajęć, wykładów czy konferencji to naturalny kierunek rozwoju edukacji, a miniony rok tylko przyśpieszył tę ewolucję – mówi Małgorzata Skulska, Enterprise Strategy Coordinator w ClickMeeting – Dzięki takiej hybrydzie otwierają się możliwości organizowania wystąpień najlepszych zagranicznych ekspertów i zapraszania na wykłady zainteresowanych osób z całego świata, co do tej pory było utrudnione czy wręcz niemożliwe ze względu na skomplikowaną logistykę, wysokie koszty organizacji i ograniczenia transportowe. Dodatkowo edukacja zdalna z użyciem nowoczesnych platform, pozwala efektywniej wykorzystywać nowe technologie, jak chociażby wspólna praca grupy na współdzielonych plikach.

Z myślą o usprawnieniu pracy w grupach podczas nauki online oraz zwiększeniu komfortu i poczucia bezpieczeństwa uczestników zajęć ClickMeeting wprowadził we wrześniu na swojej platformie tryb Edu. W tym trybie prowadzący widzi i słyszy wszystkich uczestników spotkania, ale oni widzą i słyszą tylko jego i siebie. Prowadzący może zaprosić wybraną osobę do wypowiedzi – tylko wtedy pozostali będą ją mogli usłyszeć. Każdy może więc czuć się zdecydowanie swobodniej i skupić się w pełni na prezentowanym materiale lub wykonywaniu zadań. Pozwala to wyeliminować wiele problemów, takich jak chaos, zabieranie głosu w niewłaściwych momentach czy przypadkowe udostępnianie treści, które nie powinny być udostępniane.

Bezpłatna konferencja „Nauka zdalna i hybrydowa dla uczelni wyższych: technologia, finanse, perspektywy”

Wszystkich zainteresowanych kwestiami prowadzenia edukacji w trybie zdalnym i hybrydowym na wyższych uczelniach ClickMeeting zaprasza na bezpłatną konferencję online „Nauka zdalna i hybrydowa dla uczelni wyższych: technologia, finanse, perspektywy”, która odbędzie się 15 września na platformie ClickMeeting.

Zaproszeni eksperci przyjrzą się tematowi kompleksowo, zwracając uwagę na zróżnicowane aspekty prowadzenia zajęć online i w trybie hybrydowym, również w kontekście efektywnego zarządzania podmiotem i jego budżetem. Wiele interesującej wiedzy zdobędą przede wszystkim nauczyciele akademiccy, osoby zarządzające uczelniami, pracownicy administracyjni, specjaliści wdrażający rozwiązania technologiczne w uczelniach wyższych i zajmujący się implementacją narzędzi niezbędnych do optymalnej współpracy online.

Dodaj komentarz
You May Also Like

Pieczątki motywacyjne dla nauczycieli – jak zwiększyć motywację i jakość kształcenia?

Pieczątki motywacyjne dla nauczycieli to narzędzie, które staje się coraz popularniejsze wśród…

Szkoła języków obcych – jak wybrać najlepszą w swojej okolicy?

Szkół zajmujących się nauką języków obcych można znaleźć bardzo wiele, nauka języków…