Dydelfy są bardzo wszechstronne — jedzą pokarm wysoce urozmaicony, od jagód, owoców i grzybów, miękkich części roślin, poprzez owady, różne drobne zwierzęta aż do padliny i rozmaitych odpadków gospodarki ludzkiej, wyławianych ze śmietników. Chodzą po ziemi, ale sprawnie wspinają się na gałęzie krzewów i drzew dzięki posiadaniu chwytnego ogona i przeciwstawnego wielkiego palca stopy. Samica dydelfa jest bardzo płodna, w dwu miotach wychowuje co roku około 25 młodych, długo opiekuje się potomstwem, ochraniając je przed drobnymi drapieżnikami. Niejednokrotnie stwierdzono ogrom­ną odporność dydelfów na okaleczenia; szkielet złowionych zwierząt nieraz świadczy o ciężkich ranach, które uległy zupełnemu wyleczeniu. Wreszcie na terenach przez siebie gęsto zamieszkiwanych człowiek zmniejszył ilość dużych drapieżników — lisów i wilków, ułatwiając w ten sposób egzystencję dydelfowi. Można by powiedzieć, że inter­wencja ludzka zmienia tak środowisko przyrodnicze, że utrudnia egzys­tencję gatunkom wysoko wyspecjalizowanym, a tworzy warunki sprzy­jające dla organizmów bardziej wielostronnych.

Dodaj komentarz
You May Also Like

BROŃ DEFENSYWNA

Kolce jeża, w połączeniu ze zdolnością do zwijania się w kulę, stanowią…

DALEKIE PRZELOTY

Wysuwano hipotezy, wiążące przeloty ptaków w okolicach blis­kich biegunów z ubiegłą epoką…

MÓZG SSAKÓW

Jak już wspomnia­łem, w mózgu ssaków rozwinęła się przede wszystkim kora mózgowa,…

ZMIANY TEMPERATURY OTOCZENIA

Przeloty ptaków nie są ograniczone do krain chłodnych i umiarko­wanych. Również w…