Wychowanie do osobistego rozwoju – SPOTKANIA AUTORSKIE Z WARSZTATAMI i opinie o książce


Kim jest wychowawca? Jaka jest jego rola w dzisiejszej szkole? W jaki sposób można podnieść wartość lekcji wychowawczych, aby one faktycznie przystosowywały do życia?
Moje subiektywne odpowiedzi na powyższe pytania: liderem, inspirowanie do zmiany, włączając kompetencje miękkie do swojego nauczania.

Czytaj więcej...