KĄCIK MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

To pomysł, który realizowałam w gimnazjum przez trzy lata. Sprawdził się znakomicie, dlatego tę inspirację podaję w pierwszej kolejności :-)

Na jednej z pierwszych lekcji języka polskiego wybierz wspólnie z daną klasą jeden dzień, który będzie dniem czytelniczym (np. czytelnicza środa). Wtedy właśnie (pierwsze lub ostatnie) 10 - 15 minut zajęć poświęć na Kącik Miłośników Książek.

Każdy uczeń (według listy z dziennika lub według kolejności zgłoszeń) ma zaprezentować publicznie wybraną przez siebie lekturę (koniecznie spoza kanonu !!!).

Co jest wymagane podczas prezentacji?

Czytaj więcej...