• Opublikowano w FitWiedza

NAUCZYCIELU, CZEMU MA SŁUŻYĆ TWOJE OCENIANIE?


Ocenianie to nie arkusz kalkulacyjny – to dialog (…). Jeśli mamy znaleźć swoją drogę i jeśli szkoły mają koncentrować się przede wszystkim na uczeniu, a nie na wystawianiu stopni, to musimy porzucić manię sprowadzania nauki i ludzi do cyfr.

J. Bower, [w:] K. Robinson, L. Aronica, Kreatywne szkoły, s. 213.


Fit Edukacja
to przestrzeń dbania o dobrą formę polskiej edukacji. Ta przestrzeń ma naprawdę wiele wymiarów – od neurobiologii, przez kulinaria i aktywność fizyczną po dbanie o psychologiczny rozwój uczniów, nauczycieli i rodziców. Wśród tych wymiarów edukacji nie mogło zabraknąć zagadnienia oceniania. Filozofią edukacyjną, która pozwala porzucić manię sprowadzania ludzi do cyfr jest ocenianie kształtujące. Zapytacie: „Filozofia edukacyjna? Przecież chodzi o patyczki i światła…”. Na początek warto jednak zrozumieć, co leży u podstaw oceniania kształtującego.

Czytaj więcej...
  • Opublikowano w FitWiedza

POSTAWA TO PODSTAWA – polska edukacja a przestrzeń dla kształtowania postaw


„Wszechstronny rozwój osobowości uczniów”, „wdrażanie do samorozwoju”, „dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży”, „kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”, „dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia” – wszystkie te fragmenty dotyczą kształtowania postaw i znajdują się w częściach wstępnych statutów szkoły, podstaw programowych czy programów wychowawczych. Brzmią i wyglądają pięknie – jak kunsztowne ornamenty wyniosłej konstrukcji i taką też funkcję najczęściej pełnią – nieistotnego detalu, koniecznego dodatku – z nikłym przełożeniem na szkolną rzeczywistość. Ile mamy przestrzeni dla kształtowania postaw w polskiej edukacji?

Czytaj więcej...
  • Opublikowano w FitWiedza

MODEL LEKCJI 4ALL – wprowadzenie

Jakie masz pierwsze skojarzenia na słowo „szkoła”? Obowiązek, wykład, tureckie kazanie, poczucie, że niczego nie potrafisz. A może jesteś tym szczęśliwcem, któremu na dźwięk szkolnego dzwonka wyświetlają się w głowie: przygoda, działanie, ruch, przekraczanie własnych granic, rozwój, radość?

Przywołuję dwie odmienne wizje, ponieważ generalnie istnieją dwa podejścia do edukacji.

Czytaj więcej...
  • Opublikowano w FitWiedza

FIT FINLANDIA, czyli dlaczego fiński system edukacji jest w „dobrej formie”?


O cudzie fińskiego systemu edukacji mówi się w Polsce od paru lat, ale sam cud objawił się dużo wcześniej: 4 grudnia 2001 roku opublikowano pierwszy raport badania PISA1 
Finlandia od samego początku plasowała się w czołówce, jeśli nie na pierwszych miejscach. Fińskim systemem edukacji zaczął się zachwycać świat. Co takiego przesądza o jego efektywności?

Czytaj więcej...
  • Opublikowano w FitWiedza

CZY WARTO SIĘ UCZYĆ NA BIEŻNI? O roli aktywności fizycznej w procesie uczenia się (cz.2.)


Aktywność fizyczna ma wiele form i różną intensywność. Dla jednego treningiem może być już szybki spacer, a dla kogoś dopiero bieg powyżej 10. km. To, że ruch pomaga w procesie uczenia się jest raczej generalnie znaną prawdą, aczkolwiek w ogóle niewykorzystywaną w edukacji. I to właśnie chcielibyśmy zmienić. Ale rodzi się pytanie jak to zrobić? I o jaki ruch chodzi?

Czytaj więcej...