SCENARIUSZ LEKCJI WG MODELU 4ALL - All about me (Wszystko o mnie)


Cele: Przygotowanie wypowiedzi na temat podstawowych informacji o sobie. (Przypomnienie i uzupełnienie podstawowych wiadomości z podstawy programowej z zakresu SP). Ćwiczenie umiejętności czytania, słuchania ze zrozumieniem, pisania oraz komunikacji w języku obcym.

Pytanie kluczowe: Co powiedziałbyś o sobie nowo poznanej osobie?

Efekty: uczniowie:

  1. a) znają: podstawowe słownictwo z SP, czas Present Simple, czasownik „to be”
  2. b) potrafią: odpowiedzieć na przedstawione pytanie kluczowe

Concept: Poznawanie nowych osób.

Content: 

  1. a) słownictwo z zakresu: liczebniki, kolory, nazwy państw, narodowości, wygląd zewnętrzny, rodzina, cechy charakteru, zainteresowania
  2. b) czas Present Simple, czasownik „być”

 

Po cały scenariusz
zapraszam Cię na blog Agnieszki Jastrzębskiej smile

 

Katarzyna

Autorka bloga